Kullanıcı Sözleşmesi

16/03/2023

 1. Bu sayfada yer alan sözleşme JetŞef hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Bu sözleşmeyi kabul etmeniz halinde sözleşme şartları ve sözleşme içeriğinde atıfta bulunulan Gizlilik Politikası Şartlarını da kabul etmiş olacaksınız. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

 2. Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 3. Bu site bulut mutfak konseptiyle, üye işyerleri ile kullanıcılar arasında aracılık faaliyeti yürüten dijital bir platformdur. Üye işyerlerine ait ürünleri kullanıcılar ile buluşturarak aracı hizmet sağlayıcı olarak görevini ifa etmektedir. Ancak bazı hallerde JetŞef platformu kendisine ait ürünlerin sağlayıcısı konumunda da olabilecektir.

 4. İşbu Sözleşme koşulları uygun olduğu ölçüde Müşteri’nin üye olmaksızın siparişleri de kapsayacaktır.

 5. JetŞef yürürlükteki mevzuata uygun şekilde Gizlilik Politikası Şartlarında değişiklik yapabilir. Bu takdirde, değişiklikler, değişikliğin web sitesinde yer aldığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş sayılır.

1- Taraflar

 1. 1.1. Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri sağlayan merkezi Gayrettepe Mah. Prof.Dr. Bülent Tarcan Sk. Saral Center 25 A Gayrettepe Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan 0484-1950-3490-0001 mersis numaralı JETŞEF TEKNOLOJİ VE GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.( “JetŞef” olarak anılacaktır) ile yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (“Müşteri” olarak anılacaktır) arasında https://www.jetsef.com adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (“Site” olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
 2. 1.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği tüm kimlik bilgilerinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, JetŞef’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, JetŞef, işbu sözleşmeyi haklı sebeple ve tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük doğmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.

 3. 1.3. İşbu Sözleşme metninde JetŞef ve Müşteri tek başına “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaktır.

2- Konu

 1. 2.1. JetŞef, kullanıcılara internet ortamından veya benzeri dijital platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan bulut restaurant konsepti içinde gıda ürünleri sipariş verme imkânı, siparişin teslimi ve buna ilişkin sair hizmetler sunmaktadır.

 2. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında JetŞef'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıda belirtilmektedir.

 3. 2.2. Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması sebebiyle meydana gelecek zarardan dolayı Müşteri sorumludur. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması halinde JetŞef, hizmeti, iptal edebilir veya kendi belirleyeceği süre zarfında askıya alabilir. Müşteri, bu bilgilerin hizmeti ve site güvenliğini sağlayabilmek için yurt içi ve yurt dışındaki 3.şahıslarla paylaşılabileceğini kabul etmektedir.

3- Tarafların hak ve yükümlülükleri

 1. 3.1. JetŞef, müşterinin talebi üzerine Madde 2.1’de belirtilen hizmetleri sağlayacaktır. JetŞef, müşterinin siparişini aldıktan sonra siparişi kısmen veya tamamen kabul ettiğine dair e-mail, SMS gibi vasıtalarla sipariş kabul mesajı gönderecektir. JetŞef ilgili hizmet karşılığı ücretin tahsil edilmesi kaydıyla söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

 2. 3.2. JetŞef’in sunduğu ödeme planına istinaden JetŞef, Müşteri’ye hizmet karşılığı olan KDV dahil toplam bedeli siparişin onaylanmasından sonra bildirecektir. Müşteri, JetŞef tarafından bildirilecek KDV dahil toplam bedeli peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe, JetŞef’in hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Online ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 3. 3.3. Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra JetŞef, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin bilgileri Müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların, kayıtlı telefon numarasının kullanılmasından doğacak her türlü konunun ve şifrelerin sorumluğu Müşterinin sorumluluğunda olup, şifrelerin yeterli güvenlik seviyesinde belirlenmemesi veya kolay tahmin edilebilir nitelikte belirlenmesi, bu şifrelerin başkasının eline geçmesi, yetkisiz kişilerce kullanımı vb. durumlarda doğabilecek zarar ve ziyandan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır. Bu kapsamda Müşterinin, JetŞef’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

 4. 3.4. Müşteri aldığı hizmet dahilinde JetŞef tarafından 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği JetŞef’in sorumlu olduğu tüm konular ile ilgili verilecek talimat ve uyarılarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri, hesabından faydalanırken JetŞef tarafından web sitesinde yayınlanan ya da kendisine gönderilen her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, JetŞef tarafından verilen hizmetlerin münhasıran JetŞef’in mülkiyetinde olduğunu, hizmete ilişkin tüm yazılım, program ve içeriğin fikri ve sınai mülkiyet hakkının JetŞef’e ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 5. Müşteri, işbu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın; bu hizmetlerin aynısını veya benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.

 6. 3.5. Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde, kusuru ile ortaya çıkan zararlar ile mevcut zararların büyümesi gibi durumlarda JetŞef’in uğradığı sair her türlü zararı aynen nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 7. 3.6. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

 8. 3.7. Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi, SMS ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İşbu konuda doğabilecek hukuki ve cezai yaptırımlardan dolayı JetŞef'e herhangi bir kusur atfedilemez. JetŞef 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun gereği sayfaları göndermeden önce içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü olmadığından sayfaları gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.

 9. 3.8. JetŞef, sağladığı hizmet içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden,SMS, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlülükkleri münhasıran Müşteriye aittir.

 10. 3.9. JetŞef, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı yapmamaktadır. Müşteri bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini ve bu halde JetŞef’in maruz kalabileceği tüm zararları karşılayacağını beyan ve kabul etmiştir.

 11. 3.10. Müşteri, diğer kullanıcılar, müşterilerin platformdan yararlanmasını engelleyecek (spam, virüs, chain mail, truva atı dâhil) davranışlarda bulunamaz, diğer kullanıcıları taciz, tehdit edemez. Bulut Restaurant konsepti içinde yer alan kurum ve kişileri aşağılayıcı, gerçeğe ve ahlaka aykırı veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlayamaz, basıp çoğaltamaz.

 12. 3.11. Müşteri başkalarına ait kişisel verileri kaydedemez, kullanamaz, yayımlayamaz.

 13. 3.12. JetŞef sitenin güvenliği ile ilgili olarak şüphe doğuran ya da doğuracağı varsayılan kullanıcı işlemleri bakımından ilgili kullanıcıların online ödeme yöntemi ile ödeme yapma seçeneğini bir süre askıya alabilir, online ödeme ek özelliklerini kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir. Bu tür durumlarda JetŞef’in Müşterilerine veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 14. 3.13. JetŞef platformunda teşhir edilen ürünlere ilişkin görseller bilgi amaçlıdır ve ilgili ürünün stokta olduğu anlamına gelmez. Stokta bulunmayan ürünlerin Müşteriye teslimi zorunluluğu yoktur.

 15. 3.14. JetŞef, platforma ücretsiz olarak verdiği hizmetleri herhangi bir zamanda ücretli hale getirirse Müşterinin üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

 16. 3.15. JetŞef, Müşteri hesabının üçüncü kişi/kişiler tarafından kullanıldığını tespit ederse, hesabın kötüye kullanıldığı, hukuka, ahlaka ve işbu Sözleşme koşullarına aykırı şekilde kullanıldığını tespit ederse, Müşterinin hesabınızı kapatabilir, hesabı ve üyeliği askıya alabilir, kısıtlama getirebilir.

 17. 3.16. Müşterinin teslimattan önce ödemesi yapılmış siparişleri bakımından ücret iadesi sadece aşağıdaki hallerde yapılır:
 18. • Platforma girilen teslimat adresinin JetŞef gönderim alanı dışında olması;
 19. • Siparişin hazırlanamaması veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen üye işyerinin iptal işlemini onaylamış olması kaydıyla kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
 20. • Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyerinin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali;
 21. • Sipariş teslimatının gecikmesi durumunda ilgili üye işyerinin onayı üzerine yapılan iptal.

 22. Ücret iadesinin Müşteriye yansıtılması, ödemede kullanılan kartı sağlayan bankanın prosedürüne göre değişiklik göstermektedir.

 23. İptal edilmiş sipariş için ilişkin JetŞef tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili JetŞef görevlisine fiş/faturanın iadesi gerekmektedir.

 24. Şüpheye mahal vermemek adına, yalnızca Müşteriden kaynaklanan sebeplerle (Müşterinin teslim adresinde kimsenin bulunamaması, yanlış adres bilgisi, siparişin keyfi olarak teslim alınmaması ve benzeri) ücret iadesi yapılmaz.

4- Fesih

 1. 4.1. JetŞef kullanıcı hesaplarının alenen ilgili mevzuatta yer alan hükümleri ihlal ettiğini ve bir veya birkaç suç unsurunun varlığını fark etmesi veya Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi başka sebeplerin olduğu veya JetŞef'in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı hallerde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal feshedebilir. JetŞef hukuka aykırılık eden fiilleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkını saklı tutar. Bundan dolayı, Müşteri JetŞef’e hiçbir sorumluluk yükleyemez.

 2. 4.2. Müşteri, işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak başta ödeme yükümlülüğünü olmak üzere sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da üye kaydı esnasında beyan ettiği veya daha sonradan güncellediği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, JetŞef hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

 3. 4.3. Müşteri dilediği zaman üyeliğini silmek yoluyla işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

5- Yetkili mahkeme ve icra daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüketicilerin ayrıca Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvuru hakkı saklıdır.

6- Gizlilik kuralları

 1. 6.1. JetŞef hizmetlerini kullanan müşterilerinin bütün isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini saklamayı ve emniyet, mahkemeler ve savcılık makamları ile idare makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.

 2. 6.2. JetŞef Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.

 3. 6.3. JetŞef Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında üçüncü taraf sanal pos firması tarafından veya JetŞef tarafından SSL ( Güvenli Bağlantı ) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.

 4. 6.4. JetŞef Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Let’s Encrypt tarafından sağlanan TLS Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.

 5. 6.5. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, JetŞef’e ait ve JetŞef tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, JetŞef’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde JetŞef’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Mücbir sebep

 1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

 2. JetŞef mücbir sebepleri sitesinden duyurması halinde karşı tarafa yapılması gereken bildirim şartını yerine getirmiş sayılacaktır.

8- DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda JetŞef’e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

9- Son hükümler

 1. İşbu Sözleşmenin madde başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve Sözleşme’nin yorumunda kullanılmaz. İşbu Sözleşmedeki her bir madde, ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecek ve ayakta kalmaya devam edecektir.

 2. İşbu Sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında JetŞef'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). JetŞef gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

 3. İade Şartları, Genel Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. İşbu sözleşmenin kabul edilmiş olması, eklerinin de okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelmektedir.